• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт діяльності закладу

Звіт діяльності закладу за 2019-2020 н.рік.

1.Навчально-виховна робота.

У Вікнинському НВК працює 19 педагогів і 2 вихователі. Серед них 4 учителі мають вищу категорію, 12 – спеціалісти першої категорії , 1має середню спеціальну освіту, 1 – спеціаліст, 3-- спеціалісти другої категорії.

Методична робота з педагогічними працівниками Вікнинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» розвивається в умовах постійно зростаючих професійних запитів педагогічних працівників на освітні послуги, що спонукає керівництво до посилення освітньої, інформаційної, консультативної функцій діяльності, які передбачені чинним Положенням про шкільний методичний кабінет та були спрямовані на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про позашкільну освіту».

Робота шкільних методичних структур на протязі 2019-2020 н. р. спрямовувалася на реалізацію науково-методичної проблеми району: «Вдосконалення професійної кваліфікації професійних кадрів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання» і проблеми НВК "Забезпечення якості освіти шляхом формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу".

В умовах реформування системи освіти України велику роль відіграє підвищення фахової, дидактичної компетентності педагогів та їхня активність у вирішенні теоретичних, практичних завдань щодо змін сучасної школи. Йдеться про нову модель шкільної освіти і нову роль вчителя в ній. Відповідно до реальних тенденцій сьогодення школа перетворюється з системи засвоєння знань на систему адаптації школярів до статусу менеджера свого майбутнього.

Це потребує сьогодні іншої ролі вчителя в процесі навчання, де головним є не передача інформації, а закріплення механізмів її цільового пошуку, вміння трансформувати інформацію у вирішенні практичних, нестандартних завдань, працювати в команді й активно знаходити креативні рішення щодо розв’язання проблем різного характеру, презентувати результати своєї діяльності, що можливо за умов партнерства вчителя та учня з метою творчого розвитку особистості при використанні сучасних педагогічних технологій та методик, інформаційного простору ХХІ століття в навчальному процесі.

У 2019-2020 н.р. у школі працювали М О :

- класних керівників ( Кураш В.І. ); .

- учителів суспільно- гуманітарного циклу (Теміргалієва А.Г.);

- учителів початкових класів та вихователів дошкільної ланки(Доценко Г.В.)

- учителів природничо – математичного напряму ( Гончар С.М.)

Вчасно було сплановано роботу методичних об’єднань, засідання проводились за планом. Проводили відкриті уроки і виховні години.

У 2019-2020 навчальному році методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості школяра та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Дошкільну освіту здійснює 2 вихователі, охоплено 14дітей.

Початкову освіту здійснює 4 учителі початкових класів, охоплено навчанням 40 учнів.

Методична робота з учителями початкових класів та вихователями дошкільної ланки спрямована на ріст професійної майстерності вчителя, вихователя. З цією метою організовано роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів дошкільної ланки з проблеми «Підвищення ефективності і якості уроку, заняття – основних форм організації навчально-виховного процесу».

Особлива увага зверталася на створення умов для вихованців дошкільної ланки, навчального процесу з першокласниками та створення умов для учнів 2-4 класів, НУШ-- особлива увага приділялася учням 1 і 2 класу.

Тільки при виконанні певних умов можливе впровадження Державного стандарту:

- Забезпечення наступності дошкільної і початкової загальної освіти;

- використання здоров’язберігаючих технологій;

- впровадження ІКТ в освітній процесс початкових класів;

- соціалізація особистості молодшого школяра.

Учні 1-4класів 100% забезпечен підручниками, відповідно до нового Державного стандарту.

Вчителі початкових класів працюють над тим, щоб забезпечити створення оптимальних умов для становлення особистості дитини, формування вміння і бажання вчитися та самовираження її в усіх видах діяльності

У початковій ланці забезпечується виконання робочих навчальних планів. Години варіативної складової використовуються для вивчення курсів за вибором: «Християнська етика» та додаткових годин для вивчення української мови та математики.

Одним з основних напрямків роботи вчителів початкових класів, вихователів дошкільної ланки є робота з обдарованими дітьми. Вихованці дошкільної ланки взяли участь у районному фестивалі дитячої художньої творчості «З любов’ю до України!»: у номінації «Художнє читання»- Романченко Ірина.

Щорічно проводиться Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика та олімпіади з математики та української мови серед учнів 3-4 класів. Учениця 4 класу Ткачук Альбіна брала участь у районній олімпіаді з української мови. Питання стану викладання предметів у початковій ланці неодноразово слухалося на засіданні педагогічної ради , результати контролю за станом викладання узагальнені та оприлюднені наказами.

Підсумки показали, що якісний показник рівня навчальних досягнень учнів в основному залишається стабільним.

З метою вирішення районної науково-методичної проблеми «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження у практичну діяльність інноваційних технологій навчання та виховання» з педагогічними працівниками проводилися заходи методичного спрямування, зокрема, районні методичні об’єднання вчителів - предметників, наукові та науково-практичні семінари та семінари – практикуми, психолого-педагогічні заняття та семінари, засідання творчих груп, педагогічні читання та конференції, майстер-класи, творчі звіти учителів, які атестуються тощо. Участь у них брали і наші вчителі. Проходять вчителі курси підвищення кваліфікації в КНЗ «ЧПІПОПП Черкаської області». Вчителі , які атестувалися у 2019-2020 н.р. ці курси пройшли: Гень Л.М., Авраменко Н,В.. Нетребенко Т.І. пройшла 16-годинні курси за програмою «Основи сім'ї» і викладає означений курс у закладі. Практичний психолог Теміргалієва А.Г. взяла участь у дводенному навчальному семінарі-практикуму для виконавців Програми «Сімейна розмова» «Особливості впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» в освітньому просторі» 14-15 травня 2019 року, отримала сертифікат (16 академічних годин 0.5 кредиту).ЗДНВР разом з вчителями початкових класів у 2019-2020 н.р. пройшли «Онлайн-курси для вчителів початкової школи» і отримали сертифікати. Вчителька початкових класів Кондратьєва Г.А.успішно пройшла підготовку до роботи в умовах НУШ(очні навчальні сесії—60 год,2 кредити, дистанційні навчання на платформі ЕdЕru –60 годин,2кредити), 2019рік, успішо пройшла спеціалізоване підвищення кваліфікації щодо викладання предмета «Образотворче мистецтво» у НУШ(8 год,0,25 кредиту)—28 жовтня 2019 року. Гень Л.М.успішно пройшла навчання на очно-дистанційних проблемних курсах з підготовки до роботи в умовах Нової української школи(тривалістю 72 години: 2,4 кредиту), успішно завершила навчання з питань супервізії професійного розвитку педагогів в умовах Нової української школи за очною формою (24 години: 0,8 кредита ЄКТС)15-17 травня 2019 року, успішно пройшла навчання з підготовки суперервізорів до здійснення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації та отримала статус супервізора-експерта(тривалістю 6 годи, 0,2 кредиту).

Активну участь взяли наші вчителі в Інтернет-семінарах , інтернет-конференціях, інтернет-конкурсах.

Питання роботи з обдарованими дітьми та профілізації навчального закладу виносилися на педраду школи, нараду при директору .

У навчальному закладі щороку збільшується кількість учасників різноманітних міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань.

Шкільне методоб’єднання суспільно- гуманітарного циклу працювало в такому складі: Дзюнь О.П.,вчитель Української мови та літератури,спеціаліст вищої категорії, Сімак Н.Ф. ,учитель зарубіжної літератури , спеціаліст першої категорії; Ткачук А.В. –учитель історії , спеціаліст першої категорії, ГріненкоАльона Андріївна, учитель української мови та літератури, ТеміргалієваА.Г.-учитель української мови та літератури, Чабан О.П.—вчитель англійської мови. МО працювало над проблемою «Підвищення якості та ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій».

Робота МО вчителів проводилася згідно плану роботи, прийнятого на першому засіданні . Згідно плану роботи було проведено відкриті уроки Сімак Н.Ф., Ткачуком А.В. ,Гріненко А.А., Чабан О.П.,Теміргалієвою А.Г. Всі уроки проведені згідно запланованих дат. На засіданнях методичних об'єднань було розглянуто питання, у яких висвітлювалась діяльність вчителів згідно проблемних питань:

* Організація навчально-виховного процесу з предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 н.р.;

* Використання проектних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних предметів;

* Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

* Використання інформаційно-комп'ютерних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних предметів (Круглий стіл);

* Навчально-методичне забезпечення кабінету і його використання для підвищення якості та ефективності уроку.

На відкритих уроках української літератури , української мови, історії. світової літератури, англійської мови вчителі використовували роботу в парах , тренінг, ексклюзивне інтерв’ю, презентацію, мультимедійні технології, гру «Так» чи « Ні», відеоматеріали , прийом «орфографічні вітрила», що вдосконалює орфографічні навички. Добре всі володіють комп’ютером ,тому на уроках залучають дітей створювати власні

презентації .

Цікаво проводять вчителі і інтегровані уроки з учителями географії та образотворчого і музичного мистецтв.

Цікавими і пізнавальними були і позакласні виховні заходи : Тиждень української мови, «Найрозумніший» з історії, літературно-музичні композиції з світової літератури, заходи до вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка.

Недостатня робота проводиться з обдарованими дітьми, тому мало призерів районних олімпіад: КондратьєваТетяна-ІІІ місце з історії. Є призери районних конкурсів з української мови та літератури ім. П. Яцика та Т.Г.Шевченка-- Неценко Лілія—ІІІ місце.

Основним завданням залишається поглиблення даної проблеми, поліпшувати результати якості знань з суспільно- гуманітарних предметів, удосконалювати набуті навики і вміння у використанні комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання.

Робота МО вчителів природничо- математичного напряму була спрямована на використання учителями та учнями на уроках інноваційних технологій , вдосконалення умінь та знань при підготовці до проведення уроків. Члени МО працювали над проблемою «Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом застосування різноманітних форм і методів навчання та комп’ютерних технологій. Вчителями Зайченко Н. П., Гень Л.М., Кураш В.І., Гончар С.М. були проведені відкриті уроки, на яких педагоги продемонстрували добре володіння методикою інтерактивних технологій. Це і використання цікавих логічних вправ «Мозковий штурм», рольові та екологічні ігри, природничі диктанти, кросворди, проблемні запитання та завдання, захоплюючі віртуальні подорожі та екскурсії, експерименти і досліди, читання з передбаченням, складання опорних схем і конспектів. Вправи: «Мікрофон», «Мої очікування» тощо.

Використання електронних навчальних посібників з біології у 7-9 класі дозволило вчителю досконаліше вивчити здібності учнів та їх можливості, а учням самостійно і в цікавій формі засвоювати матеріал і застосовувати засвоєні знання на практиці.

Недостатня робота проводиться з обдарованими дітьми, тому мало призерів районних олімпіад:Кондратьєва Тетяна -ІІмісце з екології.

Потрібно звернути увагу на цільове відвідування уроків.

МО класних керівників працювало над такими проблемними питаннями: виховання дітей в сім’ї; співпраця сім’ї і школи;формування добросовісного відношення до навчання і праці, укріплення дисципліни; вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок,утвердження здорового способу життя. Планування здійснювалось на діагностичній основі , мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їхнього подолання, запобігання їм. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної , дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу. Головне завдання в роботі класного керівника—створення умов розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять : гурткова робота та робота за інтересами; вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; взаємини з батьками; проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів. Слід відмітити результативність виховної роботи таких класних керівників: Авраменко Н.В., Сущенко А.Є.,Гончар С.М.. Було проведено такі виховні заходи: Зустрічі на Казковій галявині «Здоровий спосіб життя» , ряд відкритих виховних заходів з християнської етики, «Подорож до Країни ввічливості та доброти», тренінг « Спосіб життя і здоров’я» та ін.

Організовано і взаємовідвідування уроків . Недолік – мала кількість взаємовідвіданих уроків.

2.Аналіз роботи органів учнівського самоврядування.

Керівним органом учнівського самоврядування у Вікнинській школі є координаційна рада.

Координаційна рада виступає від імені всього колектив у вирішенні питань життя школи, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції з удосконалення навчального процесу, вивчає інтереси й потреби дітей у навчанні, бере участь у створенні умов для їх реалізації.

До складу координаційної ради входять шість комітетів, які і займаються організацією роботи з учнями в школі. Засідання комітетів відбувалось згідно графіка щомісяця.

В останній день кожного місяця відбувалось навчання активу» «Організуєшся сам- організуєш інших»

Навчальний комітет(педагог-консультант Гень Л.М) протягом року здійснював облік успішності учнів, результати заносились до таблиці і враховувались при визначенні класу-переможця. Здійснювався контроль за відвідуванням уроків (рейди «Урок»), веденням щоденників («Кращий щоденник»,).Було організовано конкурс на кращий класний куточок та естетичне оформлення класної кімнати. Систематично разом із бібліотекарем організовувались рейди «Як живеш, підручник»,

результати оголошувались на загальношкільній лінійці.

Навчальний комітет допомагав педколективу в організації заходів,

спрямованих на підвищення якості знань учнів. Так було організовано олімпіади, предметні тижні:

1.Тиждень української мови та писемності

2.Тиждень творчості

3.Тиждень шани школи

4.Тиждень правознавства

5. Виховний захід «Це моя Україна!»

6. Мовознавчий турнір до Міжнародного дня рідної мови

7. Зустріч на Казковій галявині «Шевченко- художник»

Разом з комітетом національно-патріотичного виховання здійснювали пошукову роботу «Історія моєї родини в історії рідного краю». Комітет допомагав у організації та проведенні різних диспутів, конкурсів, вікторин, квестів, які користуються великим успіхом серед учнів.

Комітет дисципліни і порядкуслідкував за поведінкою учнів ,за відвідуванням учнями школи за чергуванням та проведенням санітарних днів. Проводились рейди «Поведінка на перервах», «Зовнішній вигляд».

Члени комітету організовували зустрічі на Казковій галявині на теми : «Шкільне майно», «Шкільні правила та обов’язки».

1.Тиждень «Пізнай себе, зрозумій іншого»

- опитування-інтерв’ю «Що таке толерантність»

- «Мішечок порад, як бути толерантним» вих.год 5-6 кл

2. Тиждень правознавства.

- «Подорож у країну Прав дитини»

- «Як не стати жертвою злочину» вих.год.

- «Безпечна поведінка» тренінг для старшокласників

3. «Твоє майбутнє у твоїх руках»

- «Світло згаслих зірок» (пам’яті жертв СНІДУ) вих.год

- «Енергетичні напої окриляють чи вбивають», круглий стіл

- година інформації «Злочин та види кримінального покарання»

- зустріч із медсестрою школи «Як вберегтися від грипу та застуди»

4. Разом з комітетом Червоного Хреста було організовано та проведено Тиждень «Миру та злагоди кожній родині! Миру та злагоди всій Україні!»

- зустріч на Казковій галявині «Дружна родина»

- флешмоб до Міжнародного дня Миру.

- «Мистецтво бути друзями» вих.год.

5.Тиждень толерантності

- Практичне заняття «Вчимося запобігати конфліктам та розв’язувати їх» 6-11 кл.

- «Наповнюймо серця добром!» година спілкування 1-4 кл.

6.Зустріч з медичною сестрою школи «Жити, чи курити»

7. Виховна година «Профілактика лихослів’я в шкільному середовищі»

Комітет національно-патріотичного виховання (педагог-консультант Сущенко Л.В.) протягом року допомагав у організації та проведенні заходів національно-патріотичного спрямування. Було проведено:

1. Тиждень «З любові до малої батьківщини починається любов до неньки України».В рамках тижня було проведено:

- єдиний урок «Це моя Україна»,

- КВК для старшокласників «Ми- українці!»,

- для наймолодших школярів було підготовлено спецвипуск «Сім чудес України»( перегляд м/ф).

- «Чарівна квітка України», позакласний захід пам’яті Квітки Цісик для учнів 10-11 кл.

2. Тиждень «Стежиною батьківського краю».

В рамках тижня було організовано:

- Привітання воїнів АТО, наших односельців з Днем Захисника України.

- Квест «Гортаючи сторінки історії села»

- Зустріч на Казковій галявині «Майстри мого села» 1-4 кл

- Конкурс української народної пісні

3. «Крізь зболений час і духовні руїни вертайся, рідна мово, в Україну!»

- Зустріч на Казковій галявині «З бабусиної скрині»(укр. прислів’я та приказки) 1-4 кл.

- Написання диктанту «Перевір свою грамотність»

- «Сила слова або отрута лихослів’я» вих.год.

- Мовознавчий турнір 6-11 кл

4. «Не згасне пам’яті свіча »

- Пошукова робота «Історія моєї родини в історії рідного краю» (1932-1933 рр)

- «Чорна сповідь моєї Вітчизни» заг/шк. виховна година

- Покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам голодомору.

5. Тиждень шани школи

- Зустріч на Казковій галявині «Що ти знаєш з історії своєї школи»

- Шкільне свято «Екватор»

- Сімейне свято «Шкільна гірка»

6. - Єдиний урок до Дня Соборності України «У єдності наша сила»

- Виховна година , присвячена захисникам Донецького аеропорту «Дух, що тіло рве до бою»

- Урок мужності для старшокласників «Крути.Смерть і воскресіння»

- Урок мужності «Ти – вічний біль, Афганістан»

- День Героїв Небесної сотні. Фотовиставка.

7. Шевченківський тиждень.

- Виховна година «Живуть, Тарасе любий, серед нас і голос твій, і пензель твій , і слово…»

8. Тиждень «Без сім’ї і свого роду- немає нації народу»

- «Дерево міцне корінням,а людина-родом» (Проект «Історія моєї родини в історії мого села»)

9. Комітет підготував під проект«Покращуємо життя своєї громади» в рамках Інтернет-прокту Ліги старшокласників «Ми –патріоти Черкащини»

Комітет допомагав в реалізації проекту «зробимо ЕКО КРОК для покращення нашого села» (облаштування дитячого майданчика) в рамках районного проекту «Зробимо Катеринопільщину кращою» . Команда школи зайняли друге місце.

Комітет допомагав у оформленні сторінок літопису історії села про маловідомі героїчні та трагічні події. Організував підготовку та віншування односельців з Новорічно- Різдвяними святами, здійснював історико-краєзнавчу пошукову роботу.

Протягом року добре працював спортивний комітет (педагог-консультант Гень С.В.)

Було проведено Тиждень здоров’я та спорту.

В рамках Тижня шани школи дуже вдало було організовно і проведено:

-«Веселі старти» , 3-4 кл.

- зустріч на Казковій галявині «Здоровенькі були»,«Формула здоров’я міцного»

- змагання з волейболу між учнями та учителями.

- В рамках тижня «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу» Веселі старти між учнями 1-4 кл.

Достойно захищали честь школи у різних районних спортивних змаганнях. Є багато нагород.

Цьому передувала велика щоденна робота як учнів, так і спортивного комітету.

Найбільше до вподоби учням робота комітету організації дозвілля (педагог-консультант Сущенко Л.В.). Цей комітет протягом року займався організацією дозвілля школярів. Члени комітету розробляли сценарії календарних та традиційних свят. Взяли участь у святкуванні Дня села, тижня шани школи. Систематично проводились зустрічі на Казковій галявині «Казкова країна забав і розваг»(організовувалось дозвілля учнів 1-4 класів на перервах). Комітет керував організацією та проведенням обряду кусання калити на Андрія, новорічних святкувань, вивченням колядок та щедрівок.

-Виховна година «Кохання- це прекрасний дар» 6-7 кл.

- Працювала Пошта закоханих

- загально-шкільний виховний захід до 8 Березня «Берегиня нашого роду»

- В рамках Шевченківського тижня виховна година «Полум’яне слово Шевченка в музиці»

КомітетЧервоного Хреста (педагог-консультант Сущенко Л.В.) протягом року здійснював контроль над роботою волонтерських загонів.

Разом з іншими комітетами було організовано та проведено тиждень «Миру та злагоди кожній родині! Миру та злагоди всій Україні!»

Систематично проводились акції «Шануймо старість» (допомога пристарілим людям). В рамках акції «Чужого горя не буває» проводились благодійні ярмарки. Зібрані кошти передавали хворим дітям району.

1.Тиждень «Душі людської доброта»

- виховна година «На добрі тримається весь світ»

- акція «Допоможи птахам взимку»

Комітет допомагав в організації та проведенні виховного заходу у сільській бібліотеці до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями « Ангел із одним крилом» брав шефство над обеліском Слави та пам’ятними знаками жертвам голодомору.

Комітет допомагав в реалізації проекту «зробимо ЕКО КРОК для покращення нашого села» (облаштування дитячого майданчика) в рамках районного проекту «Зробимо Катеринопільщину кращою» . Команда школи зайняла друге місце. Була нагороджена поздкою до м.Львів . Учасники команди звернулися до організаторів акції вручити нагороду в грошовому еквіваленті. Кошти учні нашої школи перерахували на рахунок хворої дівчинки з с.Ярошівки (14 тис+ 1 тис. грн.) Насті Вишінській.

3.Аналіз роботи бібліотеки .

На протязі 2019 -2020 н.р. актив бібліотеки школи організував щомісячний рейд «Як живеш підручник?» Склад активу бібліотеки: Гонтар Тетяна (11 кл.) Пікало Карина (10 кл.) Кузьменко Богдан (9 кл.) Авраменко Анжеліка (6 кл.) Російчук Станіслав (6 кл.)

Проводились зустрічі на Казковій галявині: «Книга – джерело знань» 5 - 7 кл. «Мистецтво бути друзями» 1 -4 кл. «З бабусиної скрині» 5- 8 кл. «Учимося жити дружно» 1 - 4 кл. «Що ти знаєш з історії своєї школи ?» 5 - 6 кл. «Подорож у країну Прав дитини» 5 – 7кл. «Чия щедрівка краща?» 9 – 11 кл.

Разом з учителями української мови було проведено «Тиждень української мови та писемності» (години спілкування, зустрічі та виставка літератури) Проведено годину спілкування до Дня пам’яті жертв Голодомору» та політичних репресій «Запали свічку. Україна пам’ятає». Проведено конкурси на кращу вітальну новорічну листівку та новорічну іграшку, конкурс української народної пісні. Спільно з педагогом – організатором та учителем історії проведено годину спілкування до річниці Майдану Гідності «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі» (фото – виставка, відео) Працює «Бібліотека Майдану». На протязі семестру було організовано виставки книг: до Міжнародного дня Миру «Діти за Мир» (21 вересня), до дня народження В.Сухомлинського (28 вересня), Г.Сковороди ( 4 грудня), Г.Тютюнника (5 грудня), «Чи можуть бути права без обов’язків» (10 грудня), М.Куліша (18 грудня), Л.Українки (25 лютого), «СНІД: знати, щоб жити». «Мово моя українська, мово моя материнська» ( постійно діюча), Чорні сторінки історії «Запали свічку. Україна пам’ятає» (постійно діюча).

4. Соціальний захист дитини.

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти класів і на їх основі складено соціальний паспорт навчального закладу.

Складені акти обстеження житлово-побутових умов категорійних дітей та дітей з девіантною поведінкою.

Діяльність соціального педагога закладу була спрямована на реалізацію таких завдань:

- здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей з інвалідністю, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, здобувачі освіти, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень.

· організація отримання діагностичних відомостей про здобувачів освіти закладу;

· організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

· організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти з інвалідністю);

· організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

· організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;

· профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;

· сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

· прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх вплив на особистість дитини;

· підтримка взаємозв’язку закладу з іншими організаціями з метою реалізації захисних функцій соціального педагога.

Кiлькiсть переглядiв: 265

Коментарi